Coicís na Gaeilge

 Bhí craic agus spraoí galore sa scoil i rith coicís na Gaeilge.  Bhí go leor rudaí ar súil sa scoil. Bhíomar ag imirt cluichí Gaeilge le Ms Burke agus ár múinteoir féin.  Chan muid ” Wake Me Up” le Aviici as Gaeilge and chum muid an dán ” An maith leat faisean?”  – lán de dramaíocht agus spraoí i gcomhair an tionól.  Chomh maith le sin, rinneamar and comórtas ” Spelling Bee” as gaeilge, bhuaigh Killian an cheád duais Dé Déardaoin agus bhuaigh Adam an chéad duais Dé hAoine.  Comhgairdeachais de na páistí go léir mar rinne siad iarracht an-mhaith Gaeilge a labhairt gach lá.  

There was great craic and fun in the school during coicís na Gaeilge.  There was a lot of things happening in the school.  We played Irish games with Ms Burke and our own teachers.  We sang ” Wake Me Up” by Aviici, we recited a poem, which was full or fun and drama.  As well as that we had a spelling bee competition.  Killian came first place on Thursday and Adam came first place on Friday.  Congratulations to all the children because they all tried to speak Irish every day. 

                                                                                                                               Image result for Irish flag                                                        Image result for shamrock